Provinciaal vrijgestelde soorten

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. De Provincie Noord-Brabant heeft voor de volgende soorten een ontheffing afgegeven in 2017:
 • Muntjak
 • Muskusratc
 • Nijlgansd
 • Rosse stekelstaart
 • Wasbeer
 • Wasbeerhond
 • Ontsnapt/verwilderd damhert
 • Ontsnapt/verwilderd edelhert
 • Verwilderde amerikaanse nerts
 • Verwilderde duif
 • Verwilderde/hybride boerengans
 • Woelrat
 • Veldmuis


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.