Ontheffingen

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten. De Provincie heeft aan de Faunabeheereenheid meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:
  • Ree
  • Wild zwijn
  • Damhert


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.