De jagers van WBE De Biesbosch zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. In het werkgebied leven veel in het wild levende dieren, zoals haas, fazant, konijn, wilde eend en andere eendensoorten, diverse ganzensoorten, ree, vos, kraai, kauw, etc. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo is zij betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE heel veel diersoorten zoals bij de jaarlijkse Nationale Wildteldag begin april, de diverse telmomenten van het ree en de diverse ganzentellingen.

Diverse projecten en activiteiten kunt u in het menu vinden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.