Bestuur

Bestuur 

Chris Segeren, voorzitter:

 • algehele leiding bestuur, bewaken voortgang werkzaamheden, bewaken compleetheid en tijdigheid
 • leiden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 • alle externe correspondentie
 • redactie nieuwsbrieven
 • externe contacten met o.a. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap, Rijksvastgoedbedrijf, KNJV, FBE, ZLTO
 • huur- en verhuur jachtrechten
Huub van Veen, secretaris:
 • afwikkeling correspondentie,
 • interveniëren/bemiddelen in onderlinge geschillen en problemen bij leden
 • Coördinator Zwartwild
Hein van der Belt, penningmeester:
 • alle financiële zaken zoals begroting, administratie, bankzaken, betalingen, facturering etc.
 • beheer van de WBE module in FRS
 • het bijhouden van het ledenbestand
Anton Wintermans:
 • Voorzitter reewildcommissie
 • Organisatie reewild trendtelling in maart en jaarrondtellingen
 • Afwikkeling machtigingen voor ontheffingen, zowel reewild als perceelsgebonden - als algemene machtigingen in FRS
 • Controle afschot reewild
 • Beheer en vastlegging jachtvelden
 • Contacten gemeente Altena
 • Beheer website  
Wouter Venzelaar:
 • Coördinator Fauna-aangelegenheden
 • Bewaking registratie afschotgegevens kleinwild
 • Organisatie wildtellingen: voorjaarstelling, ganzentelling
Melco van Eck:
 • Notuleren bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen
 • VicevoorzitterDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.