Bestuur

Bestuur 

Melco van Eck, voorzitter:

 • algehele leiding bestuur, bewaken voortgang werkzaamheden, bewaken compleetheid en tijdigheid
 • leiden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 • redactie nieuwsbrieven
Anton Wintermans, secretaris:
 • afwikkeling correspondentie,
 • interveniëren/bemiddelen in onderlinge geschillen en problemen bij leden
 • coördinator Zwartwild
 • huur- verhuur jachtrechten
 • beheer website
 • beheer en vastlegging jachtrechten
 • notulen vergaderingen
 • externe contacten
Patrick de Jong, penningmeester:
 • alle financiële zaken zoals begroting, administratie, bankzaken, betalingen, facturering etc.
 • beheer van de WBE module in FRS
 • het bijhouden van het ledenbestand
Wouter Venzelaar:
 • voorzitter reewildcommissie
 • organisatie reewild trendtelling in maart en jaarrondtellingen
 • controle afschot reewild
Bert Verbaan:
 • coördinator Fauna-aangelegenheden
 • bewaking registratie afschotgegevens kleinwild
 • organisatie wildtellingen: voorjaarstelling, ganzentelling
 • organisatie schoonmaakdag
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.