Hoewel we steeds weer plannen ontwikkelen om de aanrijdingen met reeën te verminderen, zien we toch een stijging van de aantallen verkeersslachtoffers. Reden temeer om nog meer ons best te doen. Nogal eens wordt het aantal aanrijdingen in direct verband gebracht met de totale populatie in een bepaald gebied. Natuurlijk kunnen er méér aanrijdingen zijn als er méér reeën rondlopen. Maar een direct verband is nooit aangetoond. Wel weten we uit eigen onderzoek dat de snelheid waarmee gereden wordt enorm veel invloed heeft op de aantallen verkeersslachtoffers. Sneller dan 60 km per uur is vragen om problemen.

De "wildspiegels” die geplaatst zijn doen inmiddels hun werk. Met een forse sponsoring van de Gemeente Altena en de opbrengst uit de Rabobank clubactie hebben we inmiddels meer dan 200 wildspiegels staan. En er komen er nog méér. De statistiek valwild zier er op dit moment als volgt uit: Een aanrijding met een in het wild levend dier: Bel de Politie 0900-8844 (sla dit nummer op in uw telefoon) Jaarlijks worden er in Noord Brabant ongeveer 1000 in het wild levende (grote) zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk gaat het over reeën, een enkele keer over wilde zwijnen of een hert. Ook dassen, vossen en marters worden regelmatig doodgereden.

Bij een aanrijding met een in het wild levend dier moet de meldkamer van de politie gebeld worden. Het zijn beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coördinator van de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen op de hoogte van de aanrijding. Deze coördinator gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeelt een eventueel nog levend dier. Hij beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen. Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan hij een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan het gewonde dier opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.

Wat moet u doen bij een aanrijding met een in het wild levend dier (ree, wild zwijn, hert, das, vos)?

Bel direct de politie 0900-8844!- Ook als het dier niet op de plaats blijft liggen. - Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door (hectometerpaaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen.) - Blijf wachten tot de politie of de faunabeheerder ter plaatse is.
Tips om een aanrijding te voorkomen. - Matig uw snelheid in het bijzonder in de ochtend- en avondschemering en op wegen door een bosgebied. - Bij een snelheid van 60 km per uur bent u in de gelegenheid nog tijdig te stoppen en kan een dier u nog vaak ontwijken. - Vaak volgen er nog meer dieren achter de eerste. - Wijk niet uit, zeker niet als er bomen langs de weg staan.

Wat u niet moet doen?

Rij niet door, u bent verplicht de aanrijding te melden en te wachten. - Laat het dier met rust, eventueel kunt u het aan de kant van de weg leggen. - Bel niet met de Dierenambulance maar met de meldkamer. De Dierenambulance komt niet voor dood gereden of gewonde wilde dieren. Nadat de coördinator het ree beoordeeld heeft en heeft voorzien van een "loodje", dat heeft u het recht om het dier op te eisen en mee te nemen voor consumptie.

Wie zijn wij?

De stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij een aanrijding met in het wild levende dieren. Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant. Daarbij ontfermt zij zich over het gewonde of dode dier en zorgen voor het vastleggen van het incident in een registratiesysteem. Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden om in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade te voorkomen.WBE De Biesbosch zet zich in om valwild tegen te gaan. 

Zie ook: www.fauna-aanrijding.nlSTICHTING AFHANDELING & MONITORING FAUNA-AANRIJDINGEN info@fauna-aanrijdingen.nl KvK 57230994 ANBI erkend Bron: Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.