Jubileum 2021

Vereniging Wildbeheereenheid "De Biesbosch” bestaat 35 jaar.

In december 1985 kwamen zo’n 50 jagers bij elkaar in Made en stelden met elkaar vast, dat samenwerking de enige mogelijkheid was om tegengas te kunnen geven aan de toenemende invloed van natuurminnaars, die van mening zijn, dat jacht niet te combineren is met natuur- en faunabeheer. We besloten een vereniging, een wildbeheereenheid op te richten en vier maanden verder werd die ook opgericht: op 23 april 1986 werd de oprichtingsakte van de vereniging Wildbeheereenheid "De Biesbosch” notarieel verleden ten overstaan van notaris Mr. P.J.M. Rensing te Doesburg. De vereniging bestaat dus in 2021 35 jaar!

We begonnen met ruim 100 leden en werkten aan de groei van de vereniging in zowel het Zuid-Hollandse als het Brabantse deel. Steeds meer jachthouders, maar ook grondgebruikers en organisaties voelden zich betrokken en we groeiden tot een grote vereniging.

In 1991 nam deze WBE het initiatief tot een schoonmaakdag van zwerfvuil in de Biesbosch en op 16 maart 1991 haalden we samen met enkele andere gebruikersgroepen meer dan 50 ton vuil uit het gebied. Dit initiatief haalde de landelijk pers en het NOS journaal en sloeg zo aan in Nederland, dat daarna veel andere WBE’s, maar ook gemeenten, waterschappen het initiatief ook oppakten, waarna het uitgroeide tot de nationale landelijke schoonmaakdag, bijna altijd medio maart.

Voor dit initiatief kreeg de WBE in 1992 de jaarlijkse SBNL KEBO Wisselprijs voor personen en organisaties, die zich inzetten voor de natuur. In 1995 werden op instigatie van de WBE vragen gesteld in de Tweede Kamer over het faunabeheer en de stroperijbestrijding in Nederland in het algemeen en in de Biesbosch in het bijzonder.

In 1996 had de WBE een omvangrijk en gedetailleerd faunabeheerplan laten maken, waarbij voor het onderdeel ganzenbeheer een samenwerking was aangegaan met aangrenzende WBE’s in de Alblasserwaard. Dit plan werd in de Korenbeurs te Made aangeboden aan de parlementariër en (toen ex-) staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer drs. J.D. Gabor.

Na de aanwijzing van de Biesbosch tot Nationaal Park is het belang en de omvang van de jacht daar afgenomen en beperkt zich nu nog tot de grote rivieren Amer, Nieuwe Merwede en Steurgat. In de Noord- en Oostwaard is de jacht en met name beheer en schadebestrijding nog even actueel als enkele decennia geleden.

De vereniging is qua oppervlakte en leden kleiner geworden, omdat de Wet Natuurbescherming verhindert, dat een WBE in twee provincies actief is. Het Zuid Hollandse deel is daarom over gegaan naar WBE De Hoeksche Waard.

De WBE onderneemt allerlei activiteiten om de fauna te beschermen. Zo worden in het voorjaar broedkorven voor de wilde eend in sloten en vaarten gezet en worden paaltjes met reflectoren langs wegen geplaatst. Hazen, bevers, reeën reageren hier vluchtend op zodra koplampen in die reflectoren schijnen.

Bij het beschermen en bevorderen van de wildstand hoort ook toezicht. De leden van de WBE rijden zelf bij toerbuurt in avond- en nachtelijke uren door het gebied om op te letten of er geen illegale praktijken zoals stroperij, vuilstort, illegaal kamperen en vuur maken etc. plaatsvindt en onderhoudt daarover contact met de politie.

Alle diersoorten worden door de leden van de WBE gemonitord. Voor kleinwild gebeurt dat jaarlijks één keer, zodat over een reeks van jaren een trend ontstaat. In juli worden alle ganzen geteld en reewild wordt niet alleen één keer per jaar voor de trendtelling geteld, maar ook elke 3 maanden voor een zo goed mogelijk beeld van wat er werkelijk rondloopt.

Communicatie over onze activiteiten met zowel leden als met burgers en overheden vinden wij erg belangrijk. We organiseren bijeenkomsten, maken 4x per jaar een Nieuwsbrief over allerlei activiteiten en gebeurtenissen binnen en buiten de vereniging.

Daarnaast hebben we in 2021 een training "Communicatie met het publiek” georganiseerd voor leden. Immers, steeds meer mensen bezoeken het buitengebied als vorm van recreatie en daarbij kunnen zij getuige zijn van hetgeen jagers daar doen. Dat roept soms vragen op en daar willen we zo helder en eerlijk mogelijk antwoord op kunnen geven. 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.